FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 50395009
IČ DPH: SK2120302008
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37948/T