FLEXPERT EVOH (5 vrstiev) je rúrka vyrobená vo fabrike v Nemecku. Rúrka je určená na rozvod podlahového kúrenia, nie je určená pre rozvody pitnej vody. FLEXPERT = flexibilná a ohybná rúrka, čo zaručuje ľahkú manipuláciu pri pokladaní podlahového vykurovania. Záruka od výrobcu na produkt je 10 rokov.

Nepriepustnosť 5-vrstvových rúr FLEX PE-RT

Priepustnosť (tesnosť) pre kyslík FLEX PE-RT 5-vrstvových rúr je testovaná externými a nezávislými inštitútmi. Tieto testy sa vykonávajú niekoľkokrát do roka s rôznymi testovacími parametrami a pre rôzne rozmery podľa smerníc noriem ISO 17455 a DIN4726. Používajú sa dve testovacie metódy:

  • test priepustnosti kyslíka pri 40 °C
  • test priepustnosti kyslíka pri 80 °C

Pre oba typy skúšok normy udávajú maximálnu hodnotu kyslíka, ktorý môže preniknúť cez systém, ktorý má byť oficiálne vyhlásený za kyslíkovo-tesný:

  • Pri 40 °C je podľa ISO 17455 a DIN 4726 povolená hodnota maximálne 0,32 mg O2/m²*deň
  • Pri 80°C je podľa ISO 17455 a DIN 4726 povolená hodnota maximálne 3,6 mg O2/m²*deň

Rúry FLEX PE-RT fungujú oveľa lepšie, pretože dosahujú pri testoch len 25 % povolených hodnôt, čo predstavuje teda o 75 % lepšie výsledky, ako povoľujú normy pri teplote 80 °C. Pri teplote 40 °C rúry dosahujú iba 9 % povolených hodnôt, teda o 81 % lepšie, ako povoľujú normy.

pdfFLEX PE-RT test priepustnosti kyslíka - 3V399 - marec 2022
pdfFLEX PE-RT test priepustnosti kyslíka - 3V399 - október 2022

pdfFLEX PE-RT Vyhlásenie o zhode - Kyslíková bariéra

pdfCertifikát

pdfZáručný list


TECHNICKÉ PARAMETRE FLEXPERT 16X2

Materiál PE-RT typ II- ISO 22391
Rozmer 16x2,0
Vonkajší rozmer 16 mm
Vnútorný rozmer 12 mm
Hrúbka materiálu 2 mm
Maximálna prevádzková teplota 90 °C (ISO 10508 Class 5)
Maximálny prevádzkový tlak 6 bar (ISO 10508 Class 5)
Tepelná vodivosť pri 20°C DIN 52612 0,41 (W/mK)
Koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti 0,195 (mm/mK) DIN 52328
Drsnosť vnútorného povrchu 0,007 mm
Kyslíková bariéra DIN 4726 (g/m³d) ˂ 0,1
Váha 0,0846 kg/meter
Objem 0,1130 litra/meter
Balenie 200 m / 500 m balíky

 

TECHNICKÉ PARAMETRE FLEXPERT 17X2

Materiál PE-RT typ II- ISO 22391
Rozmer 17x2,0
Vonkajší rozmer 17 mm
Vnútorný rozmer 13 mm
Hrúbka materiálu 2 mm
Maximálna prevádzková teplota 90 °C (ISO 10508 Class 5)
Maximálny prevádzkový tlak 6 bar (ISO 10508 Class 5)
Tepelná vodivosť pri 20°C DIN 52612 0,41 (W/mK)
Koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti 0,195 (mm/mK) DIN 52328
Drsnosť vnútorného povrchu 0,007 mm
Kyslíková bariéra DIN 4726 (g/m³d) ˂ 0,1
Váha 0,908 kg/meter
Objem 0,1335 litra/meter
Balenie 200 m / 500 m balíky

 

flexpert rurka podlahove kurenie